Header image alt text

Praktijk voor Remedial Teaching "De Zon"

Vragenlijst oogsamenwerkingsproblemen

Vragenlijst oogsamenwerkingsproblemen

1. Leest uw kind met de neus in het boek (lezen op slechts 10 – 20 cm afstand)?

2. Houdt uw kind houdt het hoofd schuin wanneer het leest?

3. Draait uw kind zijn of haar hoofd heen en weer tijdens het lezen in plaats van alleen met de ogen te lezen?

4. Kan uw kind zich moeilijk lang concentreren en wordt hij/zij suf na lange tijd werk op leesafstand te hebben gedaan?

5. Neemt huiswerk waarbij gelezen moet worden meer tijd in beslag dan eigenlijk noodzakelijk is?

6. Ziet uw kind soms wazig of dubbel tijdens het lezen of schrijven (soms na langdurig werken)?

7. Ziet uw kind de letters ‘dansen’ tijdens het lezen (soms na langdurig lezen)?

8. Vind uw kind het moeilijk om de regel terug te vinden? Bijvoorbeeld wanneer het zijn/haar blik van het werk voor hem/haar richt naar het schoolbord, of wanneer hij/zij iets moet overschrijven van een boek in zijn/haar schrift.

9. Moet uw kind bijwijzen tijdens het lezen.

10. Helt het handschrift naar boven of naar beneden en niet op een rechte lijn?

11. Is er een onregelmatig afstand tussen de woorden?

12. Schrijft uw kind vaak boven of onder de lijntjes?

13. Heeft uw kind moeite om getallen in kolommen te zetten?

14. Slaat uw kind vaak (kleine) woordjes over met lezen?

15. Leest uw kind woorden opnieuw of slaat woorden of regels over zonder dat hij/zij er erg in heeft?

16. Heeft uw kind hoofdpijn na lezen of schrijven?

17. Heeft uw kind wel eens brandende of stekende ogen na lezen of schrijven?

18. Knippert uw kind veel met de ogen tijdens het lezen of schrijven?

19. Wrijft uw kind in de ogen tijdens of na het lezen?

20. Begrijpt uw kind bij het lezen van langere teksten steeds minder wat er gelezen wordt?

21. Heeft uw kind moeite met navertellen wat het gelezen heeft?

Als u op veel vragen ‘ja’ heeft geantwoord, kan er sprake zijn van een problematische samenwerking tussen de ogen onderling.

Share