Header image alt text

Praktijk voor Remedial Teaching "De Zon"

Remedial teaching

Remedial teaching betekent letterlijk “herstellend lesgeven”. De remedial teacher verleent hulp aan kinderen met een leerstoornis of aan kinderen die door een  sociaal-emotioneel probleem niet altijd tot optimaal leren komen. Dit kunnen problemen zijn met rekenen, met spellen of lezen maar ook met de manier van leren.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind bijvoorbeeld door ziekte achterop is geraakt met de lesstof, kan de achterstand samen met de remedial teacher weer worden ingehaald.

Andere leerproblemen zijn blijvend als er bij een kind bijvoorbeeld sprake is van ADHD of dyscalculie. Het kind kan wel leren om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daarvoor is soms langdurige ondersteuning nodig.

Om het kind op weg te helpen en het zelfvertrouwen te geven gaat de remedial teacher uit van wat het kind wél kan en bouwt daar stapsgewijs op verder.

Werkwijze

De remedial teacher zoekt samen met het kind en de ouders uit waar de problemen liggen. Het kind krijgt op deze wijze individuele hulp op maat om de problemen aan te pakken. Het is hierbij wel wenselijk dat er vooraf contact met de school wordt opgenomen en goede afspraken worden gemaakt. In het belang van het kind zal dus duidelijk moeten zijn wie het kind gaat helpen en waarmee.

Share