Header image alt text

Praktijk voor Remedial Teaching "De Zon"

Reflexintegratie RMTi

De ontwikkeling van reflexen begint al in de baarmoeder. Deze helpen ons om ons centrale zenuwstelsel steeds verder te ontwikkelen. Zij zijn het fundament van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Dit fundament moet stevig zijn als een kind bijv. leert schrijven en lezen, rekenen en spellen.

Geïntegreerde reflexen vormen de basis van een goed functionerend zenuwstelsel en vormen om die reden de basis om ons te ontwikkelen. Als een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of zelfs niet ontstaan. Dat kan zorgen voor beperkingen op allerlei gebieden. Denk aan gedrag, motoriek, leervermogen etc.

Als reflexen niet (goed) geïntegreerd zijn, kan dit een bijdragende oorzaak zijn van leerproblemen als dyslexie en dyscalculie, DCD, AD(H)D, autisme, vertraging in de ontwikkeling, schrijfproblemen, zicht- en gehoorproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, extreme verlegenheid en meer. De problemen geven aan dat er een disbalans is in het lichaam. Reflexintegratie helpt kinderen, maar ook volwassenen, de reflexen te integreren en de balans te herstellen. De klachten zullen hierdoor verminderen of zelfs verdwijnen.

Share