Header image alt text

Praktijk voor Remedial Teaching "De Zon"

Dyslexie in het basisonderwijs

In de onderbouw van de basisschool kan een kind de eerste problemen ondervinden bij het leren lezen. Spelling is dan nog nauwelijks aan de orde.

Als het lezen niet naar wens verloopt, kan dit voor ouders een grote schok zijn omdat er vaak tot dat moment geen tekenen waren van een afwijkende ontwikkeling. Voor de kinderen zelf is het meestal ook onbegrijpelijk dat zij zoveel moeite hebben met iets dat klasgenoten zonder moeite leren.

In deze periode kunt u uw kind van enorme steun zijn als u:
* op signalen let dat er iets niet goed gaat
* tijdig met school overlegt
* uw kind blijft stimuleren, motiveren en bemoedigen
* thuis veel met taal bezig bent en veel voorleest
* opkomt voor de belangen van uw kind

Als het kind meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden, kan hulp in geschakeld worden van “De Zon”. Door extra te oefenen
Een remedial teacher haalt de leerlingen die moeite hebben om vaardigheden als lezen of rekenen onder de knie te krijgen, uit de klas om er extra mee te oefenen

Bron: Steunpunt Dyslexie

Share