Header image alt text

Praktijk voor Remedial Teaching "De Zon"

Welkom!

Hartelijk welkom op de site van Praktijk voor Remedial teaching “De Zon”. Op deze site vindt u informatie over hulp aan kinderen met leerproblemen.

Soms verloopt de ontwikkeling van uw kind niet helemaal zoals u zou wilen. Uw kind en u merken dat het leren niet vanzelfsprekend gaat, waardoor het kind weinig plezier in leren heeft en onzeker wordt.

Een extra steuntje in de rug lijkt nodig te zijn. Dit kan in de vorm van remedial teaching.

Doelstelling

“De Zon” is een praktijk voor het coachen en het begeleiden van kinderen, die zich ten doel heeft gesteld om kinderen hulp te verlenen die, door een leer en/of gedragsprobleem, op een lager niveau fuctioneren dan van hun capaciteiten verwacht mag worden.

Met remedial teaching streeft “De Zon” ernaar, dat deze kinderen de achterstanden kunnen inhalen zodat ze (weer) met plezier naar school gaan.

Het coachen en het begeleiden richt zich met name op kinderen, in zowel de basisschool- als middelbareschoolleeftijd, die problemen hebben op het gebied van rekenen en taal en op kinderen die in beelden denken in plaats van woorden: de zogenoemde beelddenkers.

Het samen met uw kind komen tot een plan van aanpak staat centraal in de praktijk. Door aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw kind, zal het zich weer competent gaan voelen.

Share